Muzieknootwerk

Wie zijn wij?
Maurick Reuser, student klassiek piano (4e-jaars Bachelor) op Fontys Hogeschool van de Kunsten te Tilburg en student bestuurskunde (1e-jaars Bachelor) op Tilburg University.
Hanna de Bruin, student klassieke zang (4e-jaars Bachelor) op Fontys Hogeschool van de Kunsten te Tilburg.
U bereikt ons via muzieknootwerk@outlook.com en +316 4321 7098.

Wat doen we?
Wij coördineren het initiatief Muzieknootwerk om in deze coronatijden studenten mogelijkheden te bieden te kunnen blijven studeren. Dit is een particulier initiatief en niet verbonden aan een bestaande instelling.

Waarom doen we dit?
Het gebouw van FHK is gesloten voor iedereen. Dit betekent dat studenten niet meer daar terecht kunnen voor hun studie. Voor nu is dit tot 1 juni. Dat is een lange tijd! Het is afgelopen weken gebleken dat pianisten, instrumentalisten en zangers in studienood zitten. Zelfs in deze tijd zijn niet alle buren zo tolerant om de student toe te staan enkele uurtjes per dag hun studie en werk te continueren. Immers, ons instrument is ons werk en stoppen met studeren maakt ons ongeschikt voor arbeid. Studeren is voor ons noodzakelijk om na de coronacrisis de draad weer op te pakken. Na de persconferentie van maandagavond werd duidelijk dat dit voor veel mensen nog lang zal duren.

Voor wie?
Dit initiatief is voor individuele studenten muziek van FHK. Pianisten, instrumentalisten en zangers. Bachelor en Master. Nationaal en internationaal. Klassiek en Jazz. In het bijzonder voor de studenten die dit jaar een eindexamenrecital moeten verzorgen.

Met wie?
Hierbij hebben wij uw hulp en gastvrijheid nodig. Als u een (elektrische) piano/vleugel of een studieruimte hebt, zeer tolerante buren én de mogelijkheid/wens studenten in nood te helpen, nemen we graag contact met u op. Het kan zijn dat u een kerk- parochie of ander leegstaand gebouw kent. Vooral met dit soort plekken zijn we erg geholpen. Als u mensen weet die toegang hebben tot deze middelen, dan horen wij dit heel graag. Tilburg én omgeving.

Hoe gaan wij om met de coronacrisis?
Het zijn bijzondere tijden, dat weten we. Daarom nemen wij diverse maatregelen om de risico’s voor u en de student te minimaliseren. We willen bijvoorbeeld bij de thuisadressen maximaal één student voor langere periode in zetten. Doordat u en deze student contact met elkaar houden, zal blijken of het wel of geen goed idee is om langs te komen. De student is nog steeds gebonden aan gepaste maatregelen: ben een goede gast, houd afstand (1.5m), kleed je netjes, gedraag je en houd je aan de afspraken. Bij ziekte (ook reguliere verkoudheidjes) gaat uiteraard het hele feest niet door. Dan moet de student thuisblijven. Dit is net zoals Rijksoverheid voorschrijft: musicus is uiteraard geen cruciaal beroep.

Hoe werken we?
Financieel gezien formaliseren we niet. Wij zijn geen privaatrechtelijk rechtspersoon en hebben geen inkomsten of uitgaven. We doen alles op vrijwillige basis. We vragen geen bijdrage van de studenten en kunnen de gastadressen hierom weinig meer bieden dan muzikale klanken en gezelschap. Wij zijn ons hiervan bewust en zoeken naar een manier om u voor uw gastvrijheid te kunnen bedanken in de toekomst. Als u wensen of ideeën hebt, dan horen wij dat graag!

Wat hebben we nodig?
Wij hebben nodig:
1. een telefoonnummer;
2. e-mailadres;
3. (huis)adres;
4. type studieplek (eventueel met indicatie voor piano/vleugel);
5. voorkeursdagen en -tijden waarop de student kan studeren.

U kan altijd bellen voor meer informatie, of om persoonlijk kennis te maken met ons.

Wat gebeurt er met uw gegevens?
Wij hebben gegevens van u nodig om passende planningen en roosters te maken en de juiste studenten te koppelen aan uw adres. Deze gegevens gaan niet naar derden en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

Tot slot
Het is belangrijk dat we elkaar kunnen helpen en elkaar kunnen vertrouwen. Wij willen dit samen laten lukken. Wij zijn daarom bereikbaar voor vragen, zorgen en opmerkingen.

Alvast dank! Liefs, Maurick en Hanna.
muzieknootwerk@outlook.com
+316 4321 7098

Like en deel onze nieuwe Facebookpagina! https://www.facebook.com/muzieknootwerk/