Conclusie en aanbevelingen

Het dubbellidmaatschap is dé verbindende factor tussen DWARS Brabant en GroenLinks lokaal. Dit formele middel stimuleert de informele relaties tussen GroenLinks lokaal en DWARS Brabant. Leden van DWARS die minder geïnteresseerd zijn in de lokale politiek kunnen zich zo focussen op de de verkennende en vormende activiteiten van DWARS, terwijl leden van DWARS die wel geïnteresseerd zijn in lokale politiek wel lid kunnen worden van een lokale afdeling om meer politieke invloed uit te oefenen. Deze personen zijn dan de informele verbinding tussen DWARS en GroenLinks op lokaal niveau en kunnen nuttig bijdragen aan een actieve cultuur van DWARS.  

Het is de vraag of de contacten tussen DWARS Brabant en GroenLinks lokaal nog verder formeel vormgegeven moeten worden. In hoeverre is DWARS Brabant een ‘vrijblijvende’ rekruteringspool en in hoeverre een organisatie voor politieke invloed? Vanuit GroenLinks lokaal bestaat de wens dat DWARS Brabant af en toe aanschuift bij de fractie- of bestuursvergadering van GroenLinks lokaal. Niet alleen zodat DWARS mensen te leren kennen, maar ook om op de hoogte te zijn van de lokale vraagstukken en kwesties. Zo kan DWARS ook gemakkelijker punten aandragen aan de agenda van GroenLinks lokaal. Dit is echter lastig om in iedere van de 62 gemeentes te doen, aangezien de capaciteit bij DWARS Brabant beperkt is. Hiernaast kan DWARS Brabant training krijgen om beter gebruik te maken van bestaande vormen van burgerparticipatie, zoals het inspreken bij een gemeenteraadsvergadering, het aanbieden van een petitie of een open brief sturen aan het college.

Informele relaties zijn gevoelig omdat deze niet gekoppeld zijn aan de organisatie als een geheel, maar aan de personen die posities in die organisatie vervullen. Wanneer een bestuur weggaat, nemen ze de informele relaties mee, zodat het nieuwe bestuur als het ware het wiel opnieuw moet uitvinden en opnieuw contacten moet leggen met lokale afdelingen. Het kan daarom handig zijn om een lijst bij te houden met telefoonnummers en contacten zodat na bestuursverandering makkelijk contact gelegd kan worden. Hiernaast is het handig voor DWARS om een lijst bij te houden met concrete actiemogelijkheden zodat volgende besturen hieruit makkelijk inspiratie kunnen putten.

De rode draad is dat het niet aan te raden is om de organisaties formeel aan te passen (door bijvoorbeeld in een reglement vast te leggen dat er altijd een DWARS Brabant lid aanwezig moet zijn bij een fractievergadering van GroenLinks Brabant), maar dat het vooral nuttig is om een participerende en actieve cultuur te stimuleren.

Hoefijzermodel gefocust op GL lokaal en DWARS Brabant.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *