Dataverwerking

De data van de interviews heb ik verwerkt tot een codeboom.

De data heb ik gecategoriseerd onder 6 elementen:  

1. Financieel-logistieke component;

2. Socialiserende en vormende element;

3. Ideologische-programmatorische component;

4. Rekruteringselement;

5. Organiek-institutionele component;

6. Aanbevelingen.

De componenten zijn overgenomen uit Truwant (2007) en helpen met het uitdrukken van de relatie tussen GroenLinks (lokaal) en DWARS (Brabant). Zoals Truwant (2007) in zijn onderzoek toont, zijn veel van deze componenten direct met elkaar verbonden. Dit maakt dat veel data onder meerdere componenten geplaatst kan worden. Bij de beantwoording van de deelvragen kan data uit meerdere componenten worden gehaald.

De eerste component gaat over de financiële en logistieke relatie tussen DWARS en GroenLinks. De tweede component gaat over politieke socialisatie en contacten bij activiteiten en bijeenkomsten. De ideologische-programmatorische component heeft betrekking op de politieke inhoud van de organisaties. De vierde component richt zich op DWARS als kweekvijver voor GroenLinks. De vijfde component gaat over de organisatorische verhouding tussen DWARS en GroenLinks en hoe processen verlopen. Er is aandacht voor lidmaatschap en statuten, maar ook informele relaties. Hiernaast heb ik data verzameld en geplaatst bij aanbevelingen. Dit betreft voorstellen en meningen die de respondenten zelf gaven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *