Statuten en HHR DWARS

Statuten DWARS
https://dwars.org/wp-content/uploads/2016/07/Statuten-per-januari-2016.pdf
Art. 5: de financiële middelen van de vereniging.
Let op geschiedenis van DWARS zoals beschreven door Van der Hulst (2015). Sinds 2002 een eigen politieke programma. Ook verhuizing naar Utrecht na ‘radicale’ en ‘anarchistische’ periode.

Huishoudelijk Regelement DWARS
https://dwars.org/wp-content/uploads/2020/03/Huishoudelijk_Reglement_2020-02-22.pdf
Art. 8 lid 2 sub a: Voorzitter: de voorzitter is verantwoordelijk voor de coördinatie van interne bestuurszaken. Daarnaast draagt de voorzitter zorg voor de contacten met de media en met andere organisaties, waaronder de contacten met GroenLinks.
Art. 12 lid 1 sub b: (De raad van advies heeft drie functies:) Het adviseren over de politiek inhoudelijke koers en organisatorische gang van zaken.
Art. 15 lid 5: Een afdelingsbestuur is in hun uitingen gebonden aan het beginselen politiek programma van DWARS.

Hoefijzermodel?
Gaandeweg ik me inlees vraag ik mij terzijde het volgende af: in hoeverre is het contact tussen een afdeling van een politieke jongerenorganisatie en lokale afdeling van een politieke partij gelijkend op een hoefijzermodel (met ieder aan een uiterste, waarbij bij de bovenste kromming de centrale toppen van de partijen (moederpartij) en organisaties (jongerenorganisaties) contact en invloed hebben en de grote lijnen bepalen)?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *