Literatuuronderzoek

Deze literatuur heb ik gevonden via Worldcat Discovery en Google Scholar, maar ook via het doorzoeken van literatuurlijsten van websites (b.v. parlement.com) en artikelen.
Er is e.e.a. geschreven over de verhoudingen tussen politieke jongerenorganisaties en politieke partijen (b.v. Truwant (2007), Van der Hulst (2015) en Welp (1998)), maar de focus ligt op nationale partijen.

Overzicht literatuur met korte aantekeningen

Boogers, M., Lucardie, P., & Voerman, G. (2007). Lokale politieke groeperingen: Belangenbehartiging, protest en lokalisme. https://www.rug.nl/research/portal/files/15913952/2007_Gerrit_Voerman_Lucardie_Boogers_Lokale_Politieke_Groeperingen.pdf
Alleen verwijzingen naar jongerenpartij (in een adem met seniorenpartijen), geen politieke jongerenorganisatie.

Kalis, M. (2011). Lokale partijen en hun inhoud: Waar onderscheiden lokale onafhankelijke politieke partijen zich in? (Thesis, Universiteit Utrecht). Geraadpleegd van https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/214396
Gebaseerd op Boogers (2007).

Truwant, J. (2007). Zo de ouden zongen, zo piepen de jongen? (Thesis, Universiteit van Gent). Geraadpleegd van https://docplayer.nl/storage/73/68215822/1605465361/AOxkc7raN6tcs7CR1Yl2PQ/68215822.pdf
Over de verhouding tussen een politieke partij en jongerenafdeling aan de hand van verschillende componenten.

Van der Hulst, R. (2015). Jong Geleerd…: De invloed van politieke jongerenorganisaties op hun moederpartijen (scriptie, Universiteit Leiden). Geraadpleegd van https://www.parlement.com/9353000/1/j4nvih7l3kb91rw_j9vvknrezmh4csi/vj8ann3ctrw9/f=/jong_geleerd.pdf

”De invloed van politieke jongerenorganisaties op hun moederpartijen.”
”De afdelingen, zoals eerder genoemd, zijn de wortels van DWARS. Zodra minstens drie mensen de behoefte hebben om samen een afdeling op te richten, heeft hun afdeling recht op erkenning. Iedere afdeling kent een eigen structuur en een eigen verhouding met de lokale GroenLinkse afdeling.”
” Anno 2012 is DWARS deel van de partijraad van GroenLinks en zit de voorzitter (of een andere afvaardiging namens het bestuur) bij de fractievergaderingen van de partij.”
” GroenLinks en DWARS omhelsden elkaar steeds meer, in de positieve zin van het woord. Het radicale gedachtegoed bleef nog wel levend binnen DWARS, maar werd meer het radicale korstje van een meer pragmatische koek. Dat bleek uit een nieuw politiek program, opgesteld in 2006, en een nieuw beginselprogramma.”
Auteur schrijft ook: ”Ten eerste ben ik zelf actief binnen DWARS GroenLinkse Jongeren, op zowel lokaal als nationaal niveau.”

Uit Van der Hulst (2015).

Welp, P. (1998). De jongerenorganisaties van de Nederlandse Politieke Partijn, 1945-1995. Jaarboek DNPP, 199-230. Geraadpleegd van https://dnpprepo.ub.rug.nl/11410/1/DNPP-jb-1998-welp-jongerenorganisaties.pdf

”In dit artikel werden de veranderingen in kaart gebracht in de formele relatie tussen de grote politieke partijen en hun jongerenorganisaties.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *